ReadyPlanet.com
dot
ข้อแนะนำลูกค้า โรงพิมพ์ JR
dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับ โรงพิมพ์-สิ่งพิมพ์
dot
dot
โรงพิมพ์เจอาร์ บริการ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
dot
ขอราคา ค่าพิมพ์ หนังสือ

คำแนะนำการกรอก

กรุณาใส่ ชื่องาน เพื่อความสดวกในการติดตามงานในภายหลัง  ตัวอย่างชื่องาน  หนังสือรุ่น


ชื่อ นามสกุล :  *
บริษัท ห้าง ร้าน :
ที่อยู่ :  *
โทร :  *
แฟกซ์ :
email :
ชื่องานพิมพ์ :  *
จำนวนพิมพ์ :  *
ขนาด กว้าง X ยาว :  *
ปก ชนิดกระดาษ/แกรม :  *
ปกด้านหน้ากี่สี :  *
ปกด้านในกี่สี :  *
เนื่อใน 1 กระดาษ/แกรม :  *
เนื้อใน1 กี่สี/กี่หน้า :  *
เนื่อใน 2 กระดาษ/แกรม :
เนื้อใน2 กี่สี/กี่หน้า :
เนื่อใน 3 กระดาษ/แกรม :
เนื้อใน3 กี่สี/กี่หน้า :
ปกเคลือบ อะไรหรือไม่ :  *
เข้าเล่ม ไสกาวหรือเย็บ :  *
มีอาร์ตเวิร์คไหม :  *
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ตอบกลับทางไหน :