ReadyPlanet.com
dot
ข้อแนะนำลูกค้า โรงพิมพ์ JR
dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับ โรงพิมพ์-สิ่งพิมพ์
dot
dot
โรงพิมพ์เจอาร์ บริการ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
dot
ขอราคา ค่าพิมพ์ ซองผ้าป่า ซองกฐิน

พิมพ์ซองผ้าป่า หรือซองกฐิน ส่วนใหญ่ จะใช้กระดาษ 80 แกรม ซึ่งจะพิมพ์ได้ 2 หน้า  หากใช้กระดาษบางกว่านี้จะพิมพ์ได้หน้าเดียว ถ้าใช้กระดาษปรูฟ ถูกกว่า แต่เนื้อกระดาษออกสีเทา   กระดาษขนาด เอ4 หนึ่งหน้าจะจุรายชื่อประมาณ 180-200 ชื่อ  ยกเว้นหน้าแรก จุได้เพียง 50-80 ชื่อ

ส่วนใหญ่จะพิมพ์ซองและไส้ในด้วยหมีกสีน้ำเงิน  

พิมพ์หน้าซองให้เฉพาะซองเล็ก  ซองประธาน รองประธาน ท่านต้องเขียนเอง 

กรุณาระบุชื่อวัด เพื่อสดวกในการติดตามงานภายหลัง

หากท่านมี ไฟล์ รายชื่อผู้ร่วมทำบุญอยู่ใน word ราคาค่าพิมพ์ จะถูกลง

เมื่อกรอกเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม ส่งเมล


ชื่อ นามสกุล :  *
บริษัท ห้าง ร้าน :
ที่อยู่ :  *
โทร :  *
แฟกซ์ :
email :
ซองผ้าป่า / กฐินของวัด :  *
ไส้ในพร้อมซองกี่ชุด :  *
จำนวนชื่อทั้งหมด :
เอ 4 กี่หน้า :
ถ้ามีไฟล์รายชื่อทำในโปรแกรม? :
หน้าซองเล็กพิมพ์หรือไม่ :  *
ซองและไส้ในพิมพ์สี :  *
รายละเอียดเพิ่มเติม :