ReadyPlanet.com
dot
ข้อแนะนำลูกค้า โรงพิมพ์ JR
dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับ โรงพิมพ์-สิ่งพิมพ์
dot
dot
โรงพิมพ์เจอาร์ บริการ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
dot
ขอราคา ค่าพิมพ์ สมุดโน๊ต

คำแนะนำการกรอกข้อมูล

สมุดโน๊ต ถ้าใช้กระดาษปอนด์ 80 แกรม 100 แผ่น จะได้ความหนา 1 ซม.

ตามตัวอย่าง เป็นขนาด 8 x 3.5 นิ้ว

หากกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว  ให้คลิกปุ่ม ส่งเมล


ชื่อ นามสกุล :  *
บริษัท ห้าง ร้าน :
ที่อยู่ :  *
โทร :  *
แฟกซ์ :
email :
ชื่อ สมุด :
จำนวนสั่ง ? เล่ม :  *
กว้าง X ยาว ซม :  *
ปก: ชนิดกระดาษ กี่แกรม :  *
ปก: หน้าพิมพ์ กี่สี :  *
ปก: หลังพิมพ์ กี่ สี่ :
เนื้อใน: ชนิดกระดาษ/กี่แกรม :  *
เนื้อใน: พิมพ์กี่สี :  *
เข้าเล่ม แบบไสกาว/ใส่ห่วง? :  *
รายละเอียดเพิ่มเติม :