ReadyPlanet.com
dot
ข้อแนะนำลูกค้า โรงพิมพ์ JR
dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับ โรงพิมพ์-สิ่งพิมพ์
dot
dot
โรงพิมพ์เจอาร์ บริการ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
dot
ขอราคา ค่าพิมพ์ หัวจดหมาย

คำแนะนำการกรอกข้อมูล

กระดาษที่ใช้พิมพ์ หัวจดหมายส่วนมากจะเป็นกระดาษปอนด์ 80-100 แกรม ขนาด A4(21 X29.7 ซม. หรือ 8.25 x 11.75 นิ้ว)

จำนวนสั่งถ้าเป็นเล่ม  ๆ ละ 100 ใบ กาวหัว    ถ้าเป็นรีม ๆ ละ 500 ใบ ไม่กาวหัว

จำนวนขั้นต่ำ 10 เล่ม หรือ 2 รีม หรือ 1000 ใบ

เมื่อกรอกเสร็จ  คลิกปุ่ม  ส่งเมล


ชื่อ นามสกุล :  *
บริษัท ห้าง ร้าน :
ที่อยู่ :  *
โทร :  *
แฟกซ์ :
email :
ชือหัวจดหมาย :  *
ขนาดหัวจดหมาย ก x ย :  *
จำนวนสั่งต่อ 1 แบบ :  *
ชนิดกระดาษ/แกรม :  *
พิมพ์ กี่ สี่ :  *
ให้โรงพิมพ์ตอบกลับทาง :
รายละเอียดเพิ่มเติม :