ReadyPlanet.com
dot
ข้อแนะนำลูกค้า โรงพิมพ์ JR
dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับ โรงพิมพ์-สิ่งพิมพ์
dot
dot
โรงพิมพ์เจอาร์ บริการ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
dot
ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ/บิลใบส่ง

 รับพิมพ์ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน พิมพ์ ใบส่งสินค้า ถูกต้องตามระเบียบสรรพากร พิมพ์บิลเป็นเล่ม


 ใบกำกับภาษี หรือ Tax invoice เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องออกให้กับลูกค้าทุกครั้งที่มีการซื้อขาย เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บมาจากลูกค้านั่นเอง 

ใบกำกับภาษีจะประกอบไปด้วยเอกสารจำนวนสองแผ่นต่อหนึ่งชุด(ขั้นต่ำ) แผ่นแรกคือเอกสารตัวจริงหรือต้นฉบับ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องส่งมอบให้แก่ลูกค้า และเก็บส่วนที่สองหรือที่เรียกกันว่าสำเนาเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นแบบชำระภาษี โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเก็บเอาไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี เพื่อที่จะสามารถนำมาแสดงได้เมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรต้องการตรวจสอบ

ทางโรงพิมพ์เจอาร์ พริ้นติ้ง รับพิมพ์ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน แบบเป็นรูปเล่ม ซึ่งจะประกอบไปด้วยเอกสารจำนวน 50 ชุด ชุดละไม่เกิน 6 ใบ (ลูกค้าระบุจำนวนเองได้) เป็นกระดาษก็อบปี้ในตัวที่ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษคาร์บอนเข้ามาเสริมเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ความหนาของกระดาษจะอยู่ที่ 50 – 55 แกรม มีสีขาว ฟ้า ชมพู เหลือง เขียว ซึ่งลูกค้าต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการเรียงลำดับสีเช่นไรจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดเมื่อพิมพ์เสร็จ เช่น นำกระดาษมาวางเรียงลำดับใหม่ในภายหลังอาจเกิดปัญหาเขียนไม่ติดได้ เป็นต้น

นอกจาก ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน แล้ว ทางโรงพิมพ์เจอาร์ พริ้นติ้ง ยังรับพิมพ์ รับทำ  ใบส่งสินค้า   ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบวางบิล บิลเล่มฯลฯ อีกด้วย

ท่านที่สนใจสั่งพิมพ์บิลหรือ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน สามารถดูได้จาก ตารางราคาข้างล่าง  หรือติดต่อเข้ามาทางโรงพิมพ์เจอาร์ พริ้นติ้ง เพื่อประเมินราคาก็ได้ค่ะ ทางโรงพิมพ์ยินดีอำนวยความสะดวกให้ตลอดเวลา

 

ใบเสร็จรับเงิน01

 

กระดาษใบเสร็จรับเงิน

 

 

 

 เวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ 9.00-17.00 

 

ใบกำกับภาษี เป็นรูปเล่ม   

 

     
     

 

 คลิกเพื่อดู  ใบหักณที่จ่าย