ReadyPlanet.com
dot
ข้อแนะนำลูกค้า โรงพิมพ์ JR
dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับ โรงพิมพ์-สิ่งพิมพ์
dot
dot
โรงพิมพ์เจอาร์ บริการ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
dot
รับทำหนังสือเล่ม

 โรงพิมพ์เจอาร์ พริ้นติ้ง รับพิมพ์หนังสือรุ่น, หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ, หนังสือเรียน, หนังสืออ่านเล่น, นวนิยาย, เรื่องสั้น, วรรณกรรม, นิทาน, วรรณกรรม, หนังสือเด็ก, หนังสือแนะแนว, หนังสือเกี่ยวกับวิชาชีพ, คู่มือการเรียน-การสอน, หนังสือข่าว, วารสาร และจุลสารต่าง ๆ

หนังสือประกอบส่วนต่าง ๆ ดังนี้

- ปกหนังสือ

- เนื้อในหนังสือ

กระดาษที่ใช้ในการผลิตหนังสือมีดังนี้

- กระดาษปอนด์ (Bond Paper) ขนาด 70 – 310 แกรม

- กระดาษอาร์ตการ์ด (Art Card Paper) ขนาด 90 – 310 แกรม

- กระดาษการ์ดขาว (White Card Paper) ขนาด 90 – 310 แกรม

- กระดาษถนอมสายตา (Green Read Paper) ขนาด 75 แกรม

ที่นิยมใช้เป็นกระดาษเนื้อในหนังสือได้แก่ กระดาษปอนด์ ขนาด 80 แกรมขึ้นไป, กระดาษอาร์ตมันหรือด้าน ขนาด 90 แกรมขึ้นไป และกระดาษถนอมสายตา

ขนาดของหนังสือ

- 10.25 x 15 นิ้ว

- 7.5 x 10.25 นิ้ว

- 5 x 7.5 นิ้ว

- 3.5 x 5 นิ้ว

- 8.25 x 11.75 นิ้ว หรือขนาด A4

- 5.75 x 8.25 นิ้ว หรือขนาด A5

- 4.125 x 5.75 นิ้ว หรือขนาด A6

หากเลือกใช้ขนาดอื่นนอกเหนือจากขนาดดังข้างต้น อาจทำให้เกิดการเสียเศษแผ่นพิมพ์

การเข้าเล่มหนังสือ

- เย็บมุงหลังคา สำหรับหนังสือที่ไม่หนามาก

- ไสสันทากาว สำหรับหนังสือที่มีความหนาตั้งแต่ 2 ม.ม. ขึ้นไป

การประเมินราคา

- ร่างแบบหนังสือพร้อมเนื้อหาตลอดทั้งเล่มว่าต้องการใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้าง รวมแล้วทั้งหมดกี่หน้า

- กำหนดจำนวนเล่มที่ต้องการสั่งพิมพ์

- ตกลงราคา

การพิมพ์หนังสือ

- ทำอาร์ตเวิร์กเองหรือให้ทางโรงพิมพ์ทำให้ หากทำเองให้ตั้งค่าความละเอียดไว้ที่ 3 ล้านพิกเซล (pixel) ขึ้นไป แนะนำให้ใช้โปรแกรม Illustrator, Adobe Photoshop หรือ Pagemaker 

- ส่งไฟล์งาน

- ทางโรงพิมพ์ปรู๊ฟงานด้วยอิงค์เจ็ตให้เช็คก่อนหนึ่งรอบ

- ปรู๊ฟงานทั้งหมดด้วยระบบดิจิตอล

สนใจติดต่อ

โรงพิมพ์เจอาร์ พริ้นติ้ง

เวลาทำการ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

โทร. 02-706-5414 และ 02-706-5180

Email: kpirin@gmail.com

 

 

 

หนังสือรุ่น


 หนังสือรุ่น