dot
บริการงานพิมพ์
dot
พิมพ์ซองฟอยล์
แผ่นพับบทสวดมนต์
พิมพ์ใบกำกับภาษี
ทำถุงกระดาษถุงช้อปปิ้ง
พิมพ์ซองผ้าป่าซองกฐิน
พิมพ์แผ่นพับใบปลิว
พิมพ์กล่องกรดาษกล่องสบู่กล่องครีม
พิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์หนังสือ
ซองจดหมาย ซองเอกสาร
พิมพ์แคตตาล็อก
พิมพ์ป้ายติดสินค้า
ปฏิทินแขวนจีน
พิมพ์โปสเตอร์
พิมพ์สติ๊กเกอร์
พิมพ์กระดาษโน๊ตก้อน
พิมพ์โปสการ์ดสคส
พิมพ์หนังสือสวดมนต์
พิมพ์สมุดโน๊ต
พิมพ์หัวจดหมาย
พิมพ์แฟ้มกระดาษ
พิมพ์ใบหัก
พิมพ์ประกาศนียบัตร
พิมพ์การ์ดงานบวช
พิมพ์ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์ป้ายติดหัวถุ
dot
ข้อแนะนำลูกค้า โรงพิมพ์ JR
dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับ โรงพิมพ์-สิ่งพิมพ์
dot
รับทำหนังสือเล่ม

 โรงพิมพ์เจอาร์ พริ้นติ้ง รับพิมพ์หนังสือรุ่น, หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ, หนังสือเรียน, หนังสืออ่านเล่น, นวนิยาย, เรื่องสั้น, วรรณกรรม, นิทาน, วรรณกรรม, หนังสือเด็ก, หนังสือแนะแนว, หนังสือเกี่ยวกับวิชาชีพ, คู่มือการเรียน-การสอน, หนังสือข่าว, วารสาร และจุลสารต่าง ๆ

หนังสือประกอบส่วนต่าง ๆ ดังนี้

- ปกหนังสือ

- เนื้อในหนังสือ

กระดาษที่ใช้ในการผลิตหนังสือมีดังนี้

- กระดาษปอนด์ (Bond Paper) ขนาด 70 – 310 แกรม

- กระดาษอาร์ตการ์ด (Art Card Paper) ขนาด 90 – 310 แกรม

- กระดาษการ์ดขาว (White Card Paper) ขนาด 90 – 310 แกรม

- กระดาษถนอมสายตา (Green Read Paper) ขนาด 75 แกรม

ที่นิยมใช้เป็นกระดาษเนื้อในหนังสือได้แก่ กระดาษปอนด์ ขนาด 80 แกรมขึ้นไป, กระดาษอาร์ตมันหรือด้าน ขนาด 90 แกรมขึ้นไป และกระดาษถนอมสายตา

ขนาดของหนังสือ

- 10.25 x 15 นิ้ว

- 7.5 x 10.25 นิ้ว

- 5 x 7.5 นิ้ว

- 3.5 x 5 นิ้ว

- 8.25 x 11.75 นิ้ว หรือขนาด A4

- 5.75 x 8.25 นิ้ว หรือขนาด A5

- 4.125 x 5.75 นิ้ว หรือขนาด A6

หากเลือกใช้ขนาดอื่นนอกเหนือจากขนาดดังข้างต้น อาจทำให้เกิดการเสียเศษแผ่นพิมพ์

การเข้าเล่มหนังสือ

- เย็บมุงหลังคา สำหรับหนังสือที่ไม่หนามาก

- ไสสันทากาว สำหรับหนังสือที่มีความหนาตั้งแต่ 2 ม.ม. ขึ้นไป

การประเมินราคา

- ร่างแบบหนังสือพร้อมเนื้อหาตลอดทั้งเล่มว่าต้องการใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้าง รวมแล้วทั้งหมดกี่หน้า

- กำหนดจำนวนเล่มที่ต้องการสั่งพิมพ์

- ตกลงราคา

การพิมพ์หนังสือ

- ทำอาร์ตเวิร์กเองหรือให้ทางโรงพิมพ์ทำให้ หากทำเองให้ตั้งค่าความละเอียดไว้ที่ 3 ล้านพิกเซล (pixel) ขึ้นไป แนะนำให้ใช้โปรแกรม Illustrator, Adobe Photoshop หรือ Pagemaker 

- ส่งไฟล์งาน

- ทางโรงพิมพ์ปรู๊ฟงานด้วยอิงค์เจ็ตให้เช็คก่อนหนึ่งรอบ

- ปรู๊ฟงานทั้งหมดด้วยระบบดิจิตอล

สนใจติดต่อ

โรงพิมพ์เจอาร์ พริ้นติ้ง

เวลาทำการ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

โทร. 02-706-5414 และ 02-706-5180

Email: kpirin@gmail.com

 

 

 

หนังสือรุ่น


 หนังสือรุ่น