ReadyPlanet.com
dot
ข้อแนะนำลูกค้า โรงพิมพ์ JR
dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับ โรงพิมพ์-สิ่งพิมพ์
dot
dot
โรงพิมพ์เจอาร์ บริการ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
dot
องค์ประกอบของกระดาษ

กระดาษประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ชนิด

1 ส่วนที่เป็นเส้นใย (Fibrous Material)

2 ส่วนที่ไม่ใช่เส้นใย

1. ส่วนที่เป็นเส้นใย ในกระดาษโดยทั่วไปจะมีเส้นใยผสมอยู่ 70-95 % ของน้ำหนักกระดาษ เส้นใยได้มาจากพืขไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง พืชล้มลุก เส้นใยนี้เราเรียกว่า เยื่อ เยื่อมีทั้งสั้นและยาว

เยื่อใยยาวได้มาจากไม้เนื้ออ่อน (softwood) ได้แก่ ต้นสน (pine) และสปรู๊ซ (spruce) ซี่งขี้นในที่สูง อากาศเย็น โตช้า ใบจะเรียวยาว เส้นใยหยาบ

เยื่อใยสั้นทำจากไม้เนื้อแข็ง (hardwoood) ในเขตร้อน ได้แก่ ยูคาลิปตัส กระถิน เบิร์ช แอสแพน ใบจะกว้าง เส้นใยละเอียด

ในประเทศไทยเราปลูกได้เฉพาะไม้เนื้อแข็ง คือ ยูคาลิปตัส สายพันธ์ คามาลดูเลนซิส (camaldulensis) ซึ่งได้รับการพัฒนาจนได้เส้นใยที่ดีที่สุด

ข้อดีของ เยื่อใยสั้น คือ ช่วยให้เนื้อกระดาษสม้ำเสมอ เรียบ ทีบแสง แต่มีข้อเสีย คือ ไม่สร้างความแข็งแรงของกระดาษ

ข้อดี ของเส้นใยยาว คือจะมีการยึดเกี่ยวกันสูง ทนต่อแรงดึง แรงฉีก ประเทศไทยยังต้องนำเข้าแส้นใยยาว เพราะในการผลิตกระดาษต้องใช้ทั้งเส้นใยยาวและสั้น เพื่อใช้ข้อดีของทั้งเส้นใยยาวและสั้น

2.ส่วนที่ไม่ใช่เส้นใย ได้แก่

2.1 ตัวเติม (Filler) เป็นผงแร่ที่เล็กกว่าเส้นใย เพื่อใช้เป็นตัวเชื่อมช่องว่างระหว่างเส้นใย ทำให้เนื้อกระดาษแน่น ผิวกระดาษเรียบ เพิ่มความสว่าง ดูดซับหมีกได้ดี ยังเป็นการลดต้นทุน เพราะราคาถุกกว่าเยื่อกระดาษ แร่เหล่านี้ได้แก่ ดินขาว (kaolin clay) ไททาเนียมไดออกไซด์ แคลเซียมคาร์บอเนต แต่ถ้าใส่มากไปจะลดความเหนียวของกระดาษ

2.2 สารต้านการซีมน้ำ (sizing-agent) ทำให้กระดาษต้านการเปียกน้ำได้ดีขี้น สารที่ใช้ได้แก่ สารส้ม

2.3 สารเพิ่มความเหนียว ได้แก่ แป้งธรรมชาติ และแป้งปรุงแต่ง การเพิ่มความเหนียวทำให้เวลาพิมพ์กระดาษไม่หลุดหลุ้ย

2.4 สารฟอกนวล (brightening agent) เพื่อเพิ่มความสว่างของของกระดาษ

2.5 สารสีย้อม (dyes) เพื่อรักษาระดับสีของกระดาษ

2.6 สารควบคุมจุลชีพ ทำให้กระดาษไม่เกิดเชื้อราได้ง่าย

2.7 สารช่วยการยีดตัวของเยื่อและ filler

คลิก เพื่อดูประวัติของกระดาษ

คลิก เพื่อดูกระดาษที่ใช้ในโรงพิมพ์

คลิก เพื่อดู มาตรฐานขนาดกระดาษ