ReadyPlanet.com
dot
ข้อแนะนำลูกค้า โรงพิมพ์ JR
dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับ โรงพิมพ์-สิ่งพิมพ์
dot
dot
โรงพิมพ์เจอาร์ บริการ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
dot
3 มาตรฐานขนาดกระดาษ ISO

 

 

                 กล่องกระดาษ                                       ถุงกระดาษ                               ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

 

 

มาตรฐาน ISO 216 

 

เนื่องจากมีการนำกระดาษไปใช้งานกับสิ่งพิมพ์(โรงพิมพ์)หลายรูปแบบที่มีขนาดแตกต่างกัน จึงได้มีการกำหนดขนาดของกระดาษให้เป็นมาตรฐานขึ้นมา เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ เช่น โรงพิมพ์ และยังเป็นการง่ายต่อการผลิตอีกด้วย ซึ่งขนาดของกระดาษที่ได้รับการยอมรับและยึดเอาเป็นมาตรฐานทั่วโลกก็คือ มาตรฐาน ISO 216 โดยแบ่งออกเป็นชุด 3 series คือ  A B และ C ซึ่งแต่ละชุดจะมีกระดาษที่มีขนาดแตกต่างกันอยู่ 11 ขนาดด้วยกัน ดังนี้

 

 

 

 

 

มาตรฐานอเมริกาเหนือ

ประเทศสหรัฐและประเทศอื่นในทวีปอเมริกามีมาตรฐาน ขนาดกระดาษเป็นอีกระบบหนึ่งของทวีปนั้น เนื่องจากความกว้างใหญ่ของตลาดอเมริกา ทำให้ประเทศอื่นๆต้องยอมรับมาตรฐานของขนาดกระดาษของทวีปนี้ด้วย  โรงพิมพ์ต่างๆ ก็ตัดกระดาษตามมาตรฐานนี้ด้วย

 มาตรฐาน ANSI 

โรงพิมพ์ จะเลือกขนาดของกระดาษให้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้เสียเศษน้อยที่สุด

จะเห็นได้ว่าขนาดของกระดาษแต่ละแบบก็จะเหมาะสมกับงานแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น 

หากคุณต้องการกระดาษสำหรับเขียนแบบแปลน ควรเลือกใช้กระดาษขนาด A0, A1, A2, A3

หากคุณต้องการพิมพ์รายงานทั่วไป, ทำเอกสาร วารสาร  แผ่นพับหรือบันทึก ควรเลือกใช้กระดาษขนาด A4

หากคุณต้องการใช้เป็นกระดาษเขียนจดหมายขนาดเล็ก ควรเลือกใช้กระดาษขนาด A5

หากคุณต้องการทำโปสการ์ด หรือส.ค.ส. ควรเลือกใช้กระดาษขนาด A6

ซึ่งหากคุณไม่แน่ใจว่าควรใช้กระดาษขนาดไหนสำหรับงานของคุณ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและ

รับคำแนะนำจากทางโรงพิมพ์ได้