ReadyPlanet.com
dot
บริการงานพิมพ์
dot
พิมพ์ซองฟอยล์
แผ่นพับบทสวดมนต์
พิมพ์ใบกำกับภาษี
ทำถุงกระดาษถุงช้อปปิ้ง
พิมพ์ซองผ้าป่าซองกฐิน
พิมพ์แผ่นพับใบปลิว
พิมพ์กล่องกรดาษกล่องสบู่กล่องครีม
พิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์หนังสือ
ซองจดหมาย ซองเอกสาร
พิมพ์แคตตาล็อก
พิมพ์ป้ายติดสินค้า
ปฏิทินแขวนจีน
พิมพ์โปสเตอร์
พิมพ์สติ๊กเกอร์
พิมพ์กระดาษโน๊ตก้อน
พิมพ์โปสการ์ดสคส
พิมพ์หนังสือสวดมนต์
พิมพ์สมุดโน๊ต
พิมพ์หัวจดหมาย
พิมพ์แฟ้มกระดาษ
พิมพ์ใบหัก
พิมพ์ประกาศนียบัตร
พิมพ์การ์ดงานบวช
พิมพ์ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์ป้ายติดหัวถุ
dot
ข้อแนะนำลูกค้า โรงพิมพ์ JR
dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับ โรงพิมพ์-สิ่งพิมพ์
dot


nanasara


3 มาตรฐานขนาดกระดาษ ISO

 

 

                 กล่องกระดาษ                                       ถุงกระดาษ                               ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

 

 

มาตรฐาน ISO 216 

 

เนื่องจากมีการนำกระดาษไปใช้งานกับสิ่งพิมพ์(โรงพิมพ์)หลายรูปแบบที่มีขนาดแตกต่างกัน จึงได้มีการกำหนดขนาดของกระดาษให้เป็นมาตรฐานขึ้นมา เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ เช่น โรงพิมพ์ และยังเป็นการง่ายต่อการผลิตอีกด้วย ซึ่งขนาดของกระดาษที่ได้รับการยอมรับและยึดเอาเป็นมาตรฐานทั่วโลกก็คือ มาตรฐาน ISO 216 โดยแบ่งออกเป็นชุด 3 series คือ  A B และ C ซึ่งแต่ละชุดจะมีกระดาษที่มีขนาดแตกต่างกันอยู่ 11 ขนาดด้วยกัน ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานอเมริกาเหนือ

ประเทศสหรัฐและประเทศอื่นในทวีปอเมริกามีมาตรฐาน ขนาดกระดาษเป็นอีกระบบหนึ่งของทวีปนั้น เนื่องจากความกว้างใหญ่ของตลาดอเมริกา ทำให้ประเทศอื่นๆต้องยอมรับมาตรฐานของขนาดกระดาษของทวีปนี้ด้วย  โรงพิมพ์ต่างๆ ก็ตัดกระดาษตามมาตรฐานนี้ด้วย

 

 

 

 

 มาตรฐาน ANSI 

โรงพิมพ์ จะเลือกขนาดของกระดาษให้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้เสียเศษน้อยที่สุด

จะเห็นได้ว่าขนาดของกระดาษแต่ละแบบก็จะเหมาะสมกับงานแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น 

หากคุณต้องการกระดาษสำหรับเขียนแบบแปลน ควรเลือกใช้กระดาษขนาด A0, A1, A2, A3

หากคุณต้องการพิมพ์รายงานทั่วไป, ทำเอกสาร วารสาร  แผ่นพับหรือบันทึก ควรเลือกใช้กระดาษขนาด A4

หากคุณต้องการใช้เป็นกระดาษเขียนจดหมายขนาดเล็ก ควรเลือกใช้กระดาษขนาด A5

หากคุณต้องการทำโปสการ์ด หรือส.ค.ส. ควรเลือกใช้กระดาษขนาด A6

ซึ่งหากคุณไม่แน่ใจว่าควรใช้กระดาษขนาดไหนสำหรับงานของคุณ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและ

รับคำแนะนำจากทางโรงพิมพ์ได้