ReadyPlanet.com
dot
ข้อแนะนำลูกค้า โรงพิมพ์ JR
dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับ โรงพิมพ์-สิ่งพิมพ์
dot
dot
โรงพิมพ์เจอาร์ บริการ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
dot
หนังสือสวดมนต์

หนังสือสวดมนต์  เป็นหนังสือขนาด 5 X 7.25 นิ้ว เนื้อใน หนังสือสวดมนต์ พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ตัวหนังสือ สีน้ำเงินเข้ม จำนวน 36 หน้า ปกเป็นการ์ดอาร์ตเคลือบยูวี เย็บเล่มมุงหลังคา มีวิธีทำสมาธิอย่างง่าย บทสวดมนต์ มีดังนี้ คือ

คำนมัสการพระรัตนตรัย                                                                     

คำนมัสการพระพุทธเจ้า                                                                      

สรณคมน์                                                                                              

พุทธชัยมงคลคาถา(พาหุง)                                                                                              

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก                                                                       

พระคาถาชินบัญชร                                                                             

 

คาถาเมตตามหานิยม                                                                          

กรวดน้ำ                                                                                                

พระถาถามหามงคล บทแผ่เมตตา                                                     

กรวดน้ำแผ่กุศล                                                                                   

คำอธิษฐานเมื่อจบของต่างๆ ถวายพระ                                            

คำถวายผ้าป่า                                                                                      

คำถวายสังฆทาน                                                                                 

คาถาค้าขายดี (ของเก่า)                                                                     

กรวดน้ำ                                                                                                

คำอาราธนาศีล 5                                                                                 

คำอาราธนาพระปริตร                                                                        

คำถวายผ้ากฐิน                                                                                   

คำภาวนาเวลารดน้ำศพ                                                                      

คำภาวนาเวลาทอดผ้าศพให้พระบังสุกุล                                          

คำภาวนาเวลาเผาศพ                                                                         

วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ