ReadyPlanet.com
dot
ข้อแนะนำลูกค้า โรงพิมพ์ JR
dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับ โรงพิมพ์-สิ่งพิมพ์
dot
dot
โรงพิมพ์เจอาร์ บริการ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
dot
การเข้าเล่มงานพิมพ์

โรงพิมพ์ จะมีวิธิเข้าเล่ม ดังนี้

สำหรับวิธีการเข้าเล่มนั้น ปัจจุบันนิยมใช้กันอยู่ 5 แบบดังต่อไปนี้

 

1. การเข้าเล่มแบบกาวหัว

เป็นการนำกระดาษมาเรียงเป็นตั้งแล้วทากาวลาเท็กซ์บริเวณหัวกระดาษ สามารถฉีกออกมาเป็นแผ่น ๆ ได้สะดวก มักทำเป็นสมุดฉีก สมุดโน้ต ใบเสร็จ สมุดรายงาน หรืออื่น ๆ 

2. การเข้าเล่มแบบไสกาว

คือการนำกระดาษมาเรียงเป็นตั้ง หนาไม่ต่ำกว่า 2 มม. จากนั้นไสด้านข้างให้เป็นขุยจึงทากาวทับเพื่อให้ติดแน่นทนนาน สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้วิธีเข้าเล่มแบบนี้ได้แก่ หนังสือ นิตยสาร พ็อกเก็ตบุค หนังสือเรียน เป็นต้น

3. การเข้าเล่มแบบเย็บอกหรือมุงหลังคา

การเย็บอกหรือมุงหลังคา เป็นการนำกระดาษที่ต้องการเข้าเล่มมาพับครึ่งแล้วเย็บด้วยแม็กซ์หรือลวดเย็บกระดาษ เหมาะกับหนังสือที่มีความหนาตั้งแต่ 60 – 80 หน้า หากหนากว่านี้ควรเข้าเล่มด้วยวิธีอื่นจะใช้งานได้ทนทานและสะดวกกว่า

4. การเข้าเล่มแบบเย็บกี่

เหมาะกับหนังสือที่มีความหนามาก ๆ ทางโรงพิมพ์จะทำการเย็บหนังสือด้วยด้ายโดยแบ่งเย็บเป็นส่วน ๆ ตามความเหมาะสม จากนั้นจึงค่อยนำมาเข้าเล่มอีกรอบหนึ่งพร้อมกับใส่ปก ตัวอย่างหนังสือที่ใช้วิธีการเย็บกี่ได้แก่ พจนานุกรม สารานุกรม ดิคชันนารี่ ตำราปกแข็งต่าง ๆ

5. การเข้าเล่มแบบกระดูกงูหรือเข้าห่วง

นิยมใช้ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ต้องทำรายงานบ่อย ๆ เนื่องจากเป็นวิธีเข้าเล่มที่ราคาไม่แพงและไม่ต้องห่วงเรื่องความคงทนเหมือนสิ่งพิมพ์ชนิดอื่น ๆ วิธีการทำคือเจาะริมกระดาษให้เป็นรูแล้วร้อยห่วง 

ท่านที่สนใจเข้าเล่มสื่อและสิ่งพิมพ์สามารถติดต่อทางโรงพิมพ์เพื่อขอใบเสนอราคาหรือปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาค่ะ