ReadyPlanet.com
dot
ข้อแนะนำลูกค้า โรงพิมพ์ JR
dot
bulletวิธีส่งไฟล์งานไป โรงพิมพ์ เจอาร์
bulletให้พื้นที่อาร์ตเวิร์คใหญ่กว่าจริง
bulletรับพิมพ์/รับทำ/วิธีทำ หนังสือรุ่น
bulletPrint on Demand
bulletทำไมสีที่พิมพ์ไม่ตรงกับสีที่หน้าจอ
dot
ความรู้เกี่ยวกับ โรงพิมพ์-สิ่งพิมพ์
dot
bulletประวัติ ของ กระดาษ
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletกระดาษที่ใช้ในโรงพิมพ์
bulletมาตรฐาน ขนาด กระดาษ
bulletระบบการพิมพ์กระดาษ
bulletการเข้าเล่มงานพิมพ์
bulletคำศัพท์เกี่ยวกับงานพิมพ์
bulletการเคลือบ เงา
bulletการเคลือบ โอพีพี
bulletความรู้เกี่ยวกับ อลูมิเนียมฟอยล์
dot
โรงพิมพ์เจอาร์ บริการ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
dot
bulletซอง อลูมิเนียม ฟอยล์
bulletแผ่นพับบทสวดมนต์
bulletใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ/บิลใบส่ง
bulletถุงกระดาษช้อปปิ้ง
bulletซองผ้าป่า ซองกฐิน ใบฎีกา
bulletใบปลิว แผ่นพับ Leaflet
bulletกล่องครีม กล่องกระดาษแข็ง ฟอยล์ ครีม
bulletโบรชัวร์ แผ่นพับ
bulletหนังสือรุ่น
bulletซองจดหมาย ซองเอกสาร
bulletแคตตาล็อก catalogue
bulletฉลากสินค้า ป้ายติดสินค้า
bulletปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินแขวนจีน
bulletโปสเตอร์ Poster
bulletสติกเกอร์ พีวีซี pvc foil
bulletกระดาษโน๊ต กระดาษก้อน
bulletส.ค.ส. โปสตการ์ด
bulletหนังสือสวดมนต์
bulletสมุดโน๊ต สมุดจดงาน
bulletหัวจดหมาย Letter head
bulletแฟ้มกระดาษ Folder
bulletแบบฟอร์มทั่วไป
bulletประกาศนียบัตร
bulletการ์ดงานอุปสมบท/งานบวช
bulletการ์ดงานแต่งงาน
รับพิมพ์/รับทำ/วิธีทำ หนังสือรุ่น

โรงพิมพ์ เจอาร์ แนะนำวิธีการทำ หนังสือรุ่น เป็นขั้นตอน รวมถึงรายละเอียดในหนังสือรุ่นที่จะจัดทำด้วย

1. จำนวนเล่มที่ต้องการ และงบประมาณ

ในขั้นแรก ต้องรู้จำนวน หนังสือรุ่น ที่ต้องการ กี่เล่ม คำนวนจาก จำนวนห้องและนักเรียนต่อห้อง ยกตัวอย่าง ห้องเรียน 10 ห้อง ๆละ 40 คน คิดเป็น 400 เล่ม ให้โรงเรียนเก็บไว้ อีก 20 เล่ม รวมเป็น 420 เล่ม สมมุติว่า เก็บเงินได้ คนละ 200 บาท เท่ากับ 400 x 200 ได้ 80,000 บาท คืองบประมาณในการทำหนังสือรุ่น

หากพิมพ์ จำนวนมาก ควรใช้ระบบ ออฟเซ็ท

หากพิมพ์ จำนวนน้อย ควรใช้ระบบ book on demand ค่าใช้จ่ายจะถูกกว่า ดุรายละเอียดได้จาก เมนูย่อยขวามือ

หากไม่ทราบว่า พิมพ์ระบบไหนดี ให้ติดต่อโรงพิมพ์ เพื่อดูว่า ระบบไหนถูกกว่า

2. เนื้อหาใน หนังสือรุ่น

กำหนดเนื้อหาในหนังสือรุ่น ยกตัวอย่าง       

ปกหน้าหลัง                                    ประวัติโรงเรียน

บุคคลสำคัญของโรงเรียน                  โอวาทของอาจารย์ใหญ่

ทำเนียบอาจารย์                              ภาพรวมกิจกรรม

รูปและสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน          ทำเนียม นักเรียน แต่ละชั้น

รูปหมุ่แต่ละชั้น                                คณะจัดทำหนังสือรุ่น

เมื่อได้หัวข้อแล้ว กำหนดว่า หัวข้อไหนจะพิมพ์ สอดสี 4 สี และหัวข้อไหนจะพิมพ์ สีเดียว กระดาษปกควรเป็น การ์ดอาร์ต 230 แกรมขึ้นไป หน้าที่พิมพ์ 4 สีควรจะเป็นกระดาษอาร์ต 130-160 แกรม จำนวนหน้าต้องเป็นเลขคู่ เพราะกระดาษหนึ่งแผ่นมี 2 หน้า ส่วนหน้า ที่พิมพ์สีเดียว อาจใช้กระดาษถนอมสายตา 70-80 แกรม ถึงขั้นนี้ จะได้ตัวเลขจำนวนหน้าพิมพ์ 4 สี และจำนวนหน้า สีเดียว จำนวนเล่ม ขนาดหนังสือรุ่น ว่าเป็น เอ4 หรือเอ5 ขั้นต่อไปคือ ตรวจสอบราคา

3. ตรวจสอบราคา

ถ้าราคาสูงกว่างบประมาณ ให้ลดจำนวนหน้าสี หรือลดความหนาของกระดาษ แต่ถ้ามีงบเหลือ ก็เพิ่มหน้าสี หรือเพิ่มความหนาของกระดาษก็ได้ การพิมพ์ หนังสือรุ่น นั้น จำนวนหน้า ขนาดของ หนังสือรุ่น ความหนาของกระดาษ และจำนวนสีในการพิมพ์นั้น จะมีผลต่อราคา จำนวนเล่มที่สั่งพิมพ์ จะมีผลต่อ ราคาต่อเล่ม ยิ่งจำนวนมากราคาต่อเล่มจะยิ่งถูกลง

 

4. วิธีการสร้างไฟล์งาน และวิธีการส่งไฟล์งาน

เมื่อสรุปได้ว่า หนังสือรุ่น ที่จัดทำ มีกี่หน้า หน้กกกกา 4 สี และ หน้าสีเดียวมีกี่หน้า จะพูดถึงกาทำอาร์ตเวิร์คของหนังสือรุ่น

ทางโรงพิมพ์ เจอาร์ ทำแบบให้ หรือ

ท่านทำอาร์ตเวิร์คเอง

การสร้างไฟล์งานนั้น เราสามารถสร้างได้จากหลากหลายโปรแกรม ทั้ง Pagemaker, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

กำหนดหน้าหนังสือรุ่น ต่อ 1 ไฟล์งาน กำหนด Resolution เป็น 300 ppi ขนาดเท่าหนังสือ

ใช้ Mode CMYK Color * กรณีถ้าใช้ตัวอักษรเป็นสีดำ ให้กำหนดค่าสีเป็น C=0 M=0 Y=0 K=100 *

ก่อนส่งไฟล์งาน ให้รวม Layer ทั้งหมด และ Save เป็นไฟล์ .TIF หรือ ไฟล์ .PDF Mode CMYK *

การตั้งค่าเริ่มต้นไฟล์งาน ในโปรแกรม - Photoshop, - Illustrator

การตั้งค่า Resolution ในโปรแกรม - Photoshop, - Illustrator

การเปลี่ยน Mode ไฟล์ให้เป็น CMYK ในโปรแกรม - Photoshop, - Illustrator

การกำหนดสีตัวหนังสือสีดำ ในโปรแกรม - Photoshop, - Illustrator

การรวม Layer ในโปรแกรม - Photoshop, - Illustrator

ส่งไฟล์ข้อมูลให้ โรงพิมพ์เจอาร์ ทำอาร์ตเวิร์คให้ ท่านต้องเตรียม

ข้อความที่จะให้จัดพิมพ์ (ตัวหนังสือ)

รูปภาพทั่วไป ในการจัดทำ (ขนาดภาพยิ่งใหญ่ ยิ่งเพิ่มความคมชัดในการแสดงผลในหนังสือ)

กรณี ท่านสรุปรูปแบบหนังสือรุ่นได้แล้ว สามารถเขียนไฟล์แนบอธิบายมา เพื่อใช้ในการออกแบบด้วยก็ได้

ทั้งนี้กรณีให้ทางการพิมพ์ออกแบบรูปเล่มหนังสือรุ่นให้ ท่านสามารถตรวจรูปแบบ และแก้ไขงานได้จนกว่าท่านจะพอใจ

การส่งไฟล์งาน

การส่งไฟล์งานให้เรานั้น สามารถทำได้หลายวิธี แต่ขอแนะนำ 3 วิธี ง่ายๆ ดังนี้

ส่งผ่าน www.mailbigfiles.com ดูวิธิส่งจาก เมนูย่อย

วิธีการอัพโหลดไฟล์ผ่านโปรแกรม FTP

การส่งไฟล์ทางอีเมล (กรณีไฟล์ไม่ใหญ่มาก) ส่งได้ที่ อีเมล kpirin@gmail.com

ในกรณีที่ท่านได้ส่งไฟล์งานเรียบร้อยแล้ว ให้ยืนยันการส่งไฟล์งาน ที่เบอร์ 02 706 5414 เพื่อยืนยันการส่ง และตรวจสอบไฟล์

5. การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้า

หากท่านทำอาร์ตเวิร์คเอง จะแบ่งการชำระเงินเป็น 2 งวด

งวดแรก มัดจำครึ่งหนึ่งของราคาพิมพ์ หลังจากท่านได้ตรวจรูปแบบหนังสือเรียบร้อยแล้ว และพร้อมสู่ขั้นตอนการจัดพิมพ์

งวดสอง ชำระส่วนที่เหลือ หลังจากพิมพ์หนังสือรุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะจัดส่ง โดย โรงพิมพ์ เจอาร์ จะถ่ายรูปของงานทั้งหมดให้ท่าน เพื่อเป็นหลักฐาน

หากท่านให้ โรงพิมพ์ เจอาร์ ทำ อาร์ตเวิร์ค การชำระเงินจะเป็น 3 งวด

งวดแรก 20 % เมื่อเริ่มทำอาร์ตเวิร์ค

งวดสอง 30 % เมื่อตรวจอาร์ตเวิร์คเรียบร้อย พร้อมจะเริ่มพิมพ์

งวดสาม ส่วนที่เหลือเมื่อพิมพ์เสร็จพร้อมจัดส่ง

การส่งหลักฐานการโอนเงิน

แฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน ทางแฟกซ์ 02 706 5472

สแกนหลักฐานการโอนเงิน ส่งทางอีเมล kpirin@gmail.com

การจัดส่งงาน

การจัดส่งโดยทั่วไปนั้น โรงพิมพ์ เจอาร์ จัดส่งฟรีทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ทางไปไปรษณีย์ ลงทะเบียน และ EMS (กรณีสินค้าไม่ใหญ่มาก)

รถทัวร์, รถไฟ , เครื่องบิน(การบินไทย)

ท่านสามารถระบุสถานที่ ได้ตามความสะดวกในการรับสินค้า

หมายเหตุ การจัดส่งแบบ EMS ต้องเพิ่มค่าจัดส่ง การจัดส่งด้วยเครื่องบิน ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และต้องมารับสินค้า ที่สนามบินที่ท่านระบุมา