ReadyPlanet.com
dot
ข้อแนะนำลูกค้า โรงพิมพ์ JR
dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับ โรงพิมพ์-สิ่งพิมพ์
dot
dot
โรงพิมพ์เจอาร์ บริการ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
dot
รับพิมพ์/รับทำ/วิธีทำ หนังสือรุ่น

ในชีวิตของคนเราจะต้องพบเจอกับอะไรต่าง ๆ มากมาย ดังนั้น เพื่อไม่ให้ความทรงจำที่แสนจะมีคุณค่าถูกลืมเลือนไปกับกาลเวลา จึงมีคนคิดทำหนังสือรุ่นขึ้นมาเพื่อระลึกถึงคืนวันเก่า ๆ ที่รายล้อมไปด้วยเพื่อนฝูง เพื่อความสะดวกต่อการเตรียมงานของคุณในการสั่งพิมพ์หนังสือรุ่น ทางโรงพิมพ์จึงได้นำขั้นตอนต่าง ๆ มาแนะนำดังต่อไปนี้

 

1. ตั้งงบประมาณและจำนวนเล่มที่ต้องการ โดยคำนวณจากจำนวนห้องเรียนและนักเรียนในแต่ละห้อง เช่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทั้งหมด 5 ห้อง ห้องละ 40 คน จำนวนหนังสือรุ่นที่ต้องการก็จะเท่ากับ 200 เล่ม บวกกับจำนวนเล่มที่ทางโรงเรียนต้องการเก็บเอาไว้อีกจำนวนหนึ่ง สมมติว่า 20 เล่ม ก็จะได้หนังสือรุ่นที่ต้องสั่งพิมพ์ทั้งหมด 220 เล่ม เมื่อได้จำนวนเล่มแล้วก็กำหนดราคาต่อเล่มที่จะเรียกเก็บจากนักเรียน แล้วนำมาคูณกับจำนวนเล่มทั้งหมด ก็จะได้งบประมาณในการจัดทำหนังสือรุ่น เช่น เก็บเงินคนละ 100 บาท งบประมาณในการจัดทำก็จะอยู่ที่ 220x100=22,000 บาท

2. เลือกรูปแบบการพิมพ์โดยดูจากปริมาณของหนังสือรุ่น ถ้ามีจำนวนมากก็ใช้การพิมพ์แบบออฟเซ็ต หากต้องการสั่งพิมพ์ไม่มากก็สามารถขอให้ทางโรงพิมพ์ช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายให้เป็นการเฉพาะได้เช่นกัน

3. กำหนดเนื้อหาที่จะบรรจุลงในหนังสือรุ่น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนื้อหาหลักจะประกอบไปด้วย 

- ปกหน้า-หลัง 

- ประวัติสถานศึกษา

- บุคคลสำคัญหรือผู้ก่อตั้งสถานศึกษา

- โอวาทจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

- ทำเนียบอาจารย์

- ภาพสถานที่ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา

- ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

- ทำเนียบนักเรียน-นักศึกษาแต่ละชั้นปี

- รูปหมู่ของนักเรียน-นักศึกษา

- คณะผู้จัดทำหนังสือรุ่น

- ฯลฯ

4. กำหนดรูปแบบของหนังสือรุ่นว่าจะใช้กระดาษชนิดไหน ส่วนไหนที่พิมพ์ภาพสี่สี ส่วนไหนใช้ภาพขาวดำธรรมดา จำนวนหน้าทั้งหมดเท่าไหร่ พร้อมกับกำหนดขนาดของหนังสือรุ่นด้วย

5. ตรวจสอบราคาว่าอยู่ภายในงบประมาณที่กำหนดหรือเปล่า หากเกินก็ต้องลดสเปคลงมาจากเดิม แต่ถ้างบยังเหลือก็อาจเพิ่มเติมลูกเล่นบางอย่างลงไปได้อีก เป็นต้น

6. สร้างไฟล์งานหรือทำอาร์ตเวิร์ค ซึ่งขั้นตอนนี้ท่านจะทำด้วยตัวเองหรือให้ทางโรงพิมพ์จัดทำให้ก็ได้ โดยเตรียมงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

สร้างไฟล์งานเอง

- สร้างไฟล์ด้วยโปรแกรมโฟโตช็อป (Adobe Photoshop) หรืออิลลัสเตรเตอร์ (Illustrator)

- กำหนดขนาด (Resolution) ให้เท่ากับหนังสือรุ่นที่ต้องการจะทำ เช่น 300 ppi

- เลือกโหมดสีเป็น CMYK (สำหรับอักษรสีดำให้ใช้ C=0 M=0 Y=0 K=100)

- งานที่มีหลายเลเยอร์ (layer) ให้ทำการรวมเลเยอร์ทั้งหมดก่อนส่งมอบงานเพื่อป้องกันความผิดพลาด

- เซฟไฟล์เป็น .tif หรือ .pdf โหมด CMYK

ให้โรงพิมพ์จัดทำให้โดยการส่งข้อมูลดังต่อไปนี้มาที่เรา

- ข้อความและเนื้อหาทั้งหมดที่จะจัดพิมพ์

- รูปภาพที่ต้องการใส่ลงหนังสือรุ่น หากเป็นภาพขนาดใหญ่จะดีมากเพราะจะได้ภาพที่คมชัดยิ่งขึ้น

- แจ้งรูปแบบของหนังสือรุ่นที่ต้องการมาโดยละเอียด

- หรือหากต้องการให้ทางโรงพิมพ์ออกแบบหนังสือรุ่นให้โปรดระบุมาด้วย เมื่อเราทำเสร็จแล้วจะส่งให้ท่านตรวจทานแก้ไขจนกว่าจะพอใจ

การจัดส่งงานสามารถทำง่าย ๆ ดังนี้

- ใช้บริการเว็บฝากไฟล์

- ถ้าไฟล์ไม่ใหญ่มากจะส่งไฟล์ทางอีเมล์ก็ได้ หรือส่งผ่านกูเกิ้ลไดรฟ์ (google drive) กรณีไฟล์มีขนาดใหญ่ โดยส่งมาที่ jrprinting61@gmail.com 

- ส่งทาง FTP 

เมื่อส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรแจ้งทางโรงพิมพ์ให้รับทราบด้วยที่หมายเลข 02-706-5414

7. การชำระเงินจะมีอยู่ 2 รูปแบบ ดังนี้

- กรณีทำอาร์ตเวิร์กเองจะแบ่งงวดชำระออกเป็น 2 งวด คือค่ามัดจำ 50% ในงวดแรกเมื่องานทั้งหมดพร้อมจัดพิมพ์ และชำระเงินงวดที่สองเมื่อหนังสือพิมพ์เสร็จเรียบร้อยพร้อมจัดส่ง โดยทางโรงพิมพ์จะถ่ายรูปสินค้าให้แก่ท่านเพื่อเป็นหลักฐาน

- กรณีมอบหมายงานทั้งหมดให้โรงพิมพ์จะแบ่งงวดชำระออกเป็น 3 งวด คือ 20% แรกก่อนเริ่มทำอาร์ตเวิร์ก งวดที่ 2 ชำระอีก 30% เมื่องานพร้อมส่งเข้าโรงพิมพ์ และงวดสุดท้ายคือเมื่อหนังสือพร้อมส่ง

ทุกครั้งที่ทำการชำระเงิน ท่านจะต้องส่งหลักฐานมาให้ทางโรงพิมพ์ด้วยเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ โดย

- แฟกซ์ใบเสร็จหรือหลักฐานการชำระเงินมาที่หมายเลข 02-706-5472

- สแกนหรือถ่ายภาพหลักฐานการชำระเงินมาให้ชัดเจนแล้วส่งมาที่อีเมล์ jrprinting61@gmail.com 

8. การจัดส่งสินค้า

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ EMS กรณีสินค้าไม่ใหญ่มาก

- ทางขนส่ง รถทัวร์ รถไฟ ซึ่งท่านสามารถระบุสถานที่ปลายทางเองได้

- เครื่องบิน (การบินไทย) โดยท่านต้องไปรับสินค้าเองที่สนามบิน

 

- สำหรับค่าขนส่งนั้น ปกติทางโรงพิมพ์จะจัดส่งให้ฟรี แต่ถ้าเป็นการจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS และเครื่องบิน อาจมีการเรียกเก็บค่าขนส่งเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

 

คลิกเพื่อดู ปฏิทินแขวนจีน

ปฏิทินแขวนจีน