dot
บริการงานพิมพ์
dot
พิมพ์ซองฟอยล์
แผ่นพับบทสวดมนต์
พิมพ์ใบกำกับภาษี
ทำถุงกระดาษถุงช้อปปิ้ง
พิมพ์ซองผ้าป่าซองกฐิน
พิมพ์แผ่นพับใบปลิว
พิมพ์กล่องกรดาษกล่องสบู่กล่องครีม
พิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์หนังสือ
ซองจดหมาย ซองเอกสาร
พิมพ์แคตตาล็อก
พิมพ์ป้ายติดสินค้า
ปฏิทินแขวนจีน
พิมพ์โปสเตอร์
พิมพ์สติ๊กเกอร์
พิมพ์กระดาษโน๊ตก้อน
พิมพ์โปสการ์ดสคส
พิมพ์หนังสือสวดมนต์
พิมพ์สมุดโน๊ต
พิมพ์หัวจดหมาย
พิมพ์แฟ้มกระดาษ
พิมพ์ใบหัก
พิมพ์ประกาศนียบัตร
พิมพ์การ์ดงานบวช
พิมพ์ป้ายห้อยสินค้าhangtag
พิมพ์ป้ายติดหัวถุ
dot
ข้อแนะนำลูกค้า โรงพิมพ์ JR
dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับ โรงพิมพ์-สิ่งพิมพ์
dot


นานาสาระ


รับพิมพ์/รับทำ/วิธีทำ หนังสือรุ่น

ในชีวิตของคนเราจะต้องพบเจอกับอะไรต่าง ๆ มากมาย ดังนั้น เพื่อไม่ให้ความทรงจำที่แสนจะมีคุณค่าถูกลืมเลือนไปกับกาลเวลา จึงมีคนคิดทำหนังสือรุ่นขึ้นมาเพื่อระลึกถึงคืนวันเก่า ๆ ที่รายล้อมไปด้วยเพื่อนฝูง เพื่อความสะดวกต่อการเตรียมงานของคุณในการสั่งพิมพ์หนังสือรุ่น ทางโรงพิมพ์จึงได้นำขั้นตอนต่าง ๆ มาแนะนำดังต่อไปนี้

 

1. ตั้งงบประมาณและจำนวนเล่มที่ต้องการ โดยคำนวณจากจำนวนห้องเรียนและนักเรียนในแต่ละห้อง เช่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทั้งหมด 5 ห้อง ห้องละ 40 คน จำนวนหนังสือรุ่นที่ต้องการก็จะเท่ากับ 200 เล่ม บวกกับจำนวนเล่มที่ทางโรงเรียนต้องการเก็บเอาไว้อีกจำนวนหนึ่ง สมมติว่า 20 เล่ม ก็จะได้หนังสือรุ่นที่ต้องสั่งพิมพ์ทั้งหมด 220 เล่ม เมื่อได้จำนวนเล่มแล้วก็กำหนดราคาต่อเล่มที่จะเรียกเก็บจากนักเรียน แล้วนำมาคูณกับจำนวนเล่มทั้งหมด ก็จะได้งบประมาณในการจัดทำหนังสือรุ่น เช่น เก็บเงินคนละ 100 บาท งบประมาณในการจัดทำก็จะอยู่ที่ 220x100=22,000 บาท

2. เลือกรูปแบบการพิมพ์โดยดูจากปริมาณของหนังสือรุ่น ถ้ามีจำนวนมากก็ใช้การพิมพ์แบบออฟเซ็ต หากต้องการสั่งพิมพ์ไม่มากก็สามารถขอให้ทางโรงพิมพ์ช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายให้เป็นการเฉพาะได้เช่นกัน

3. กำหนดเนื้อหาที่จะบรรจุลงในหนังสือรุ่น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนื้อหาหลักจะประกอบไปด้วย 

- ปกหน้า-หลัง 

- ประวัติสถานศึกษา

- บุคคลสำคัญหรือผู้ก่อตั้งสถานศึกษา

- โอวาทจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

- ทำเนียบอาจารย์

- ภาพสถานที่ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา

- ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

- ทำเนียบนักเรียน-นักศึกษาแต่ละชั้นปี

- รูปหมู่ของนักเรียน-นักศึกษา

- คณะผู้จัดทำหนังสือรุ่น

- ฯลฯ

4. กำหนดรูปแบบของหนังสือรุ่นว่าจะใช้กระดาษชนิดไหน ส่วนไหนที่พิมพ์ภาพสี่สี ส่วนไหนใช้ภาพขาวดำธรรมดา จำนวนหน้าทั้งหมดเท่าไหร่ พร้อมกับกำหนดขนาดของหนังสือรุ่นด้วย

5. ตรวจสอบราคาว่าอยู่ภายในงบประมาณที่กำหนดหรือเปล่า หากเกินก็ต้องลดสเปคลงมาจากเดิม แต่ถ้างบยังเหลือก็อาจเพิ่มเติมลูกเล่นบางอย่างลงไปได้อีก เป็นต้น

6. สร้างไฟล์งานหรือทำอาร์ตเวิร์ค ซึ่งขั้นตอนนี้ท่านจะทำด้วยตัวเองหรือให้ทางโรงพิมพ์จัดทำให้ก็ได้ โดยเตรียมงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

สร้างไฟล์งานเอง

- สร้างไฟล์ด้วยโปรแกรมโฟโตช็อป (Adobe Photoshop) หรืออิลลัสเตรเตอร์ (Illustrator)

- กำหนดขนาด (Resolution) ให้เท่ากับหนังสือรุ่นที่ต้องการจะทำ เช่น 300 ppi

- เลือกโหมดสีเป็น CMYK (สำหรับอักษรสีดำให้ใช้ C=0 M=0 Y=0 K=100)

- งานที่มีหลายเลเยอร์ (layer) ให้ทำการรวมเลเยอร์ทั้งหมดก่อนส่งมอบงานเพื่อป้องกันความผิดพลาด

- เซฟไฟล์เป็น .tif หรือ .pdf โหมด CMYK

ให้โรงพิมพ์จัดทำให้โดยการส่งข้อมูลดังต่อไปนี้มาที่เรา

- ข้อความและเนื้อหาทั้งหมดที่จะจัดพิมพ์

- รูปภาพที่ต้องการใส่ลงหนังสือรุ่น หากเป็นภาพขนาดใหญ่จะดีมากเพราะจะได้ภาพที่คมชัดยิ่งขึ้น

- แจ้งรูปแบบของหนังสือรุ่นที่ต้องการมาโดยละเอียด

- หรือหากต้องการให้ทางโรงพิมพ์ออกแบบหนังสือรุ่นให้โปรดระบุมาด้วย เมื่อเราทำเสร็จแล้วจะส่งให้ท่านตรวจทานแก้ไขจนกว่าจะพอใจ

การจัดส่งงานสามารถทำง่าย ๆ ดังนี้

- ใช้บริการเว็บฝากไฟล์

- ถ้าไฟล์ไม่ใหญ่มากจะส่งไฟล์ทางอีเมล์ก็ได้ หรือส่งผ่านกูเกิ้ลไดรฟ์ (google drive) กรณีไฟล์มีขนาดใหญ่ โดยส่งมาที่ jrprinting61@gmail.com 

- ส่งทาง FTP 

เมื่อส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรแจ้งทางโรงพิมพ์ให้รับทราบด้วยที่หมายเลข 02-706-5414

7. การชำระเงินจะมีอยู่ 2 รูปแบบ ดังนี้

- กรณีทำอาร์ตเวิร์กเองจะแบ่งงวดชำระออกเป็น 2 งวด คือค่ามัดจำ 50% ในงวดแรกเมื่องานทั้งหมดพร้อมจัดพิมพ์ และชำระเงินงวดที่สองเมื่อหนังสือพิมพ์เสร็จเรียบร้อยพร้อมจัดส่ง โดยทางโรงพิมพ์จะถ่ายรูปสินค้าให้แก่ท่านเพื่อเป็นหลักฐาน

- กรณีมอบหมายงานทั้งหมดให้โรงพิมพ์จะแบ่งงวดชำระออกเป็น 3 งวด คือ 20% แรกก่อนเริ่มทำอาร์ตเวิร์ก งวดที่ 2 ชำระอีก 30% เมื่องานพร้อมส่งเข้าโรงพิมพ์ และงวดสุดท้ายคือเมื่อหนังสือพร้อมส่ง

ทุกครั้งที่ทำการชำระเงิน ท่านจะต้องส่งหลักฐานมาให้ทางโรงพิมพ์ด้วยเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ โดย

- แฟกซ์ใบเสร็จหรือหลักฐานการชำระเงินมาที่หมายเลข 02-706-5472

- สแกนหรือถ่ายภาพหลักฐานการชำระเงินมาให้ชัดเจนแล้วส่งมาที่อีเมล์ jrprinting61@gmail.com 

8. การจัดส่งสินค้า

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ EMS กรณีสินค้าไม่ใหญ่มาก

- ทางขนส่ง รถทัวร์ รถไฟ ซึ่งท่านสามารถระบุสถานที่ปลายทางเองได้

- เครื่องบิน (การบินไทย) โดยท่านต้องไปรับสินค้าเองที่สนามบิน

 

- สำหรับค่าขนส่งนั้น ปกติทางโรงพิมพ์จะจัดส่งให้ฟรี แต่ถ้าเป็นการจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS และเครื่องบิน อาจมีการเรียกเก็บค่าขนส่งเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

 

คลิกเพื่อดู ปฏิทินแขวนจีน

ปฏิทินแขวนจีน